Statens röst digitaliserad

christopher.kullenberg@gu.se

Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet

http://goo.gl/gllCGv

Bakgrund

  • Digitalisering KB (1922-1999)
  • Riksdagens öppna data

Frågor

Vilken typ av kunskap skapas av SOU?

Hur reflekterar (nästan) 100 år av utredningar samhället?

Hur kan man forska mera effektivt med sökverktyg?

Version 0.1

Version 0.2

SOU som citeringsnätverk

Författare

Propositioner

Vetenskaplig litteratur

Andra SOU/lagar